प्रशासन

–:ग्रामपंचायत चोपडेवाडी प्रशासन:–

–:सरपंच:–

श्री. शिवराम (बापू) पांडूरंग यादव.

–:उपसरपंच:–

सौ. अनिता शशिकांत माने.

–:ग्रामपंचायत सदस्य:–

श्री. रघुनाथ हरी माने.

सौ. राजश्री सुदाम देवार्डे.

सौ. गीतांजली संजय माने.

श्री. जगन्नाथ यशवंत गुरव.

श्री. अनिल कृष्णा चव्हाण.

–:ग्रामसेवक:–

श्री. बी.बी. पवार.

–:तलाठी:–

श्री. कुंभार.